کلاچ برقی اتومیذ

اتومید همان نیم کلاچ در امتحان رانندگی- بهترین و کم استهلاک ترین روش حرکت در سربالایی

اتومید مخفف Automatic Midponit Setting تکنولوژی است که ایران کلاچ در سال 1396 ابداع نمود. ایران کلاچ پس از بررسی نقاط ضعف کلاچ های برقی قدیمی در سال 95 به این نتیجه رسید که یکی از نقاط ضعف مهم سیستمهای رایج عدم شروع به حرکت مناسب روی شیب است.
تیم کارشناسان فنی ایران کلاچ پس از بررسی به این نتیجه رسیدند باید سیستمی مجزا برای حرکت بدون استهلاک روی شیب ایجاد نمایند. در این راستا سیستم اتومید را ابداع نمودند.
اتومید در واقع همان نیم کلاچ در امتحان رانندگی است که توسط کلاچ هوشمند انجام می شود. اتومید از نظر پیاده سازی نرم افزاری بسیار پیچیده تر از اصل کلاچ برقی است چراکه در شرایط شیب شدید و شروع به حرکت، موتور خودرو و دیسک و صفحه در بدترین وضعیت تعادل قرار دارند. امروزه مدلهای اتومید در ایمورتال کلاچ برقی آنقدر خوب عمل می کنند که حتی به مراتب بهتر از نیم کلاچ پایی در امتحان رانندگی است.
شایان ذکر است شرکتهای متعددی تصمیم به پیاده سازی سیستم اتومید گرفتند که همگی ناموفق بودند. برخی به این عدم توانایی اعتراف کردند. برخی دیگر که سابقه تخریب چندساله اتومید در کارنامه خود را داشتند و در نهایت متوجه شدند که بیش از این نمی توان به تحمیق مردم پرداخت تصمیم گرفتند با نامی دیگر سیستمی ولو با کارایی های کمتر از اتومید بنام HAC نرم افزاری که دقیقا تعریف دیگر اتومید با قابلیتهای کمتر است بسازند که متاسفانه کماکان در مراحل آزمایش هستند.
تیم ایران کلاچ دلیل این ناتوانی شرکتهای رقیب در پیاده سازی مناسب اتومید یا همان نیم کلاچ هوشمند را استفاده از عملگرهای ضعیف و با سرعت واکنش کم موتور برف پاک کن پیکان در پمپهای کلاچ این شرکتها می داند. عملا بدلیل کندی موتورهای این شرکتها سیستم اتومید کند شده و در نهایت منجر به استهلاک بیشتر دیسک و صفحه و حتی بلند شدن بوی نامطبوع به اعتراف مدیران خود این شرکتها نموده است.

کلیپ آموزش نیم کلاچ توسط موسسات رانندگی

کلیپ مقایسه نیم کلاچ در آزمون رانندگی با اتومید در محصولات ایران کلاچ