مجوزها و افتخارات ایران کلاچ

کسب افتخارات متعدد در حوزه شرکتهای دانش بنیان کشور، برگزیده شدن در جشنواره خوارزمی و جشنواره بین المللی شیخ بهایی و همچنین ارائه پیشرفته ترین محصولات تجاری در حوزه کلاچ اتوماتیک دستاوردهای ارزشمندی برای ایران کلاچ طی سالهای گذشته بوده است.
امیدواریم در نهایت رضایت مشتریان را به عنوان ثمره اصلی این افتخارات داشته باشیم.

برای مشاهده بخشی از افتخارات ایران کلاچ روی این لینک کلیک نمائید.