صفحه اول

درباره ما

خدمات

محصولات

مجوزهاي اخذ شده

افتخارات

پروژههاي تحقيقاتي

كاركنان شركت

گالري عكس و فيلم

پيوندها

تماس با ما

استراتژيهاي كيفيت شركت

سامانه ثبت سفارشات

درخواست نمايندگي

نمايندگي هاي نصب و خدمات

پست الكترونيكي

 

 

افتخارات

کسب عنوان کارآفرین برتر ملی در بخش صنعت در سال 1392

کسب عنوان کارآفرین برتر ملی در بخش صنعت در سال 1392

كسب عنوان(نشان)فناور و پژوهشگر برتر درسال 1390

كسب عنوان(نشان)فناور و پژوهشگر برتر درسال 1390

گيربكس AMT، برگزيده كشوري دومين جشنواره علم تا عمل

گيركس AMT، برگزيده كشوري دومين جشنواره علم تا عمل

كسب عنوان(نشان)جوان كارآفرين درسال 1389

كسب عنوان نخست در اولين جشنواره ملي جوان ايراني در بخش كارآفرينان در گروه صنعت -1389

كسب عنوان كارآفرين برتر استاني-1389
 

كسب مقام نخست پنجمين جشنواره ملي شيخ بهايي در زمينه فن آفرينان نوپا-1388

 

كسب مقام نخست پنجمين جشنواره ملي شيخ بهايي در زمينه فن آفرينان نوپا-1388

 

جشنواره فناوريهاي پيشرفته ملي پس از انقلاب-1387

كسب مقام نخست چهارمين جشنواره ملي شيخ بهايي در زمينه طراحان كسب و كار-1387

 

كسب مقام نخست چهارمين جشنواره ملي شيخ بهايي در زمينه طراحان كسب و كار-1387

 

كسب مقام دوم در جشنواره كسب و كار شريف-1387

كسب عنوان كارآفرين برتر استاني-1387

لوح سپاس همايش مناسب سازي محيطهاي شهري ويژه جانبازان و معلولين-1386

كسب مقام سوم نهمين جشنواره جوان خوارزمي در زمينه طرحهاي توسعه‌اي-1386

كسب عنوان كارآفرين برتر استاني-1385

 

 

 

پست الكترونيك info@Iranclutch.org | تماس با ما